اکانت ادمینی سرور های CSGO طوس گیم

مشخصات عمومی:
  توجه: ابتدا قوانین و مقررات ادمینی را در لینک روبرو بخوانید: https://toosgame.ir/ghavanin-admini
  اکانت های ادمینی دارای 10 سطح می باشند.
  سطح شروع ادمینی از 1 می باشد.
  فعالیت بالا و رضایت ادمین ها و پلییر ها میتواند سطح شما را بالا ببرد.
  در صورت رضایت کامل از عملکرد شما امکان رایگان شدن و دائمی شدن ادمینی شما هست.
  در صورت سوء استفاده و نقص قوانین لینک بالا، اکانت ادمینی شما ریموو و هیچ گونه وجهی برگشت داده نخواهد شد.
  در صورتی که از سرور های طوس گیم بن باشید، با خرید ادمینی آنبن نخواهید شد و برای پیگیری بن باید به انجمن مراجعه کنید. در صورت خرید هیچ گونه وجهی برگشت داده نخواهد شد.
ادمینی سرور پابلیک 1
100 عدد موجود می باشد

Public #1 Server
CSGOTG.IR 27015

- وصل شدن در صورت فول بودن
- ادمینی سطح 1
- امکان تغییر مپ
- امکان میوت و گگ پلییر
- امکان استفاده از امکانات ادمین
- امکان ارتقاع سطح ادمینی
- امکان دائمی شدن
- تشخیص راحت چیتر
- عضو شدن در گروه ادمینی تلگرام
- شرکت در گفتگو ها
- و ...

40,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
ادمینی سرور پابلیک 2
100 عدد موجود می باشد

Public #2 Server
CSGOTG.IR 27016

- وصل شدن در صورت فول بودن
- ادمینی سطح 1
- امکان تغییر مپ
- امکان میوت و گگ پلییر
- امکان استفاده از امکانات ادمین
- امکان ارتقاع سطح ادمینی
- امکان دائمی شدن
- تشخیص راحت چیتر
- عضو شدن در گروه ادمینی تلگرام
- شرکت در گفتگو ها
- و ...

40,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
ادمینی سرور پابلیک 3
99 عدد موجود می باشد

Public #3 Server
CSGOTG.IR 27017

- وصل شدن در صورت فول بودن
- ادمینی سطح 1
- امکان تغییر مپ
- امکان میوت و گگ پلییر
- امکان استفاده از امکانات ادمین
- امکان ارتقاع سطح ادمینی
- امکان دائمی شدن
- تشخیص راحت چیتر
- عضو شدن در گروه ادمینی تلگرام
- شرکت در گفتگو ها
- و ...

40,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
ادمینی سرور پابلیک 4
100 عدد موجود می باشد

Public #4 Server - 128bTickrate
SV1.CSGOTG.IR 27019

- وصل شدن در صورت فول بودن
- ادمینی سطح 1
- امکان تغییر مپ
- امکان میوت و گگ پلییر
- امکان استفاده از امکانات ادمین
- امکان ارتقاع سطح ادمینی
- امکان دائمی شدن
- تشخیص راحت چیتر
- عضو شدن در گروه ادمینی تلگرام
- شرکت در گفتگو ها
- و ...

45,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
ادمینی سرور ایم و اسنایپ
99 عدد موجود می باشد

AWP/AIM Server
CSGOTG.IR 27018

- وصل شدن در صورت فول بودن
- ادمینی سطح 1
- امکان تغییر مپ
- امکان میوت و گگ پلییر
- امکان استفاده از امکانات ادمین
- امکان ارتقاع سطح ادمینی
- امکان دائمی شدن
- تشخیص راحت چیتر
- عضو شدن در گروه ادمینی تلگرام
- شرکت در گفتگو ها
- و ...

40,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
ادمینی سرور مچ
100 عدد موجود می باشد

Match Server
CSGOTG.IR 27020

- وصل شدن در صورت فول بودن
- ادمینی سطح 1
- امکان تغییر مپ
- امکان میوت و گگ پلییر
- امکان استفاده از امکانات ادمین
- امکان ارتقاع سطح ادمینی
- امکان دائمی شدن
- تشخیص راحت چیتر
- عضو شدن در گروه ادمینی تلگرام
- شرکت در گفتگو ها
- و ...

50,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید