اکانت وی آی پی سرور های CSGO طوس گیم

مشخصات عمومی:
    خرید اکانت وی آی پی تنها امکانات ویژه برای شما در سرور فعال خواهد کرد.
    خرید اکانت به معنی امکان استفاده از چیت نمی باشد.
    در صورت مشاهده استفاده از چیت اکانت شما ریموو و طبق قوانین بن خواهید شد.
    کسانی که از قبل بن شده اند با خرید وی آی پی آنبن نخواهند شد.
    در صورت وک شدن اکانت شما در سرور های استیم نه طوس گیم، تغییر اکانت امکان پذیر نیست.
وی آی پی سرور پابلیک 1
100 عدد موجود می باشد

Public #1 Server
CSGOTG.IR 27015

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

20,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور پابلیک 2
99 عدد موجود می باشد

Public #2 Server
CSGOTG.IR 27016

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

20,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور پابلیک 3
90 عدد موجود می باشد

Public #3 Server
CSGOTG.IR 27017

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

25,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید
وی آی پی سرور ایم و اسنایپ 1
99 عدد موجود می باشد

Awp-Aim Server
CSGOTG.IR 27018

- وصل شدن در صورت فول بودن
- باز شدن کامل منوی VIP
- قابلیت انتخاب اسکین مدل کاراکتر
- قابلیت انتخاب Melee
- قابلیت انتخاب رنگ چت
- قابلیت انتخاب موزیک کیت ها
- آپدیت و اضافه شدن امکانات جدید

20,000 تومان
ماهانه
سفارش دهید