ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 مشاوره قبل از خرید سرویس

شما می توانید قبل از خرید سرویس، سوالات خود را از ما بپرسید.

 بخش فروش و پشتیبانی سرور های CSS

مشکلات سرور کانتر استریک سورس خود را در این بخش ارسال کنید.

 بخش فروش و پشتیبانی سرور های CSGO

مشکلات سرور کانتر استریک گلوبال آفنسیو خود را در این بخش ارسال کنید.

 بخش فروش و پشتیبانی سرور های TS3

مشکلات سرور تیم اسپیک 3 خود را در این بخش ارسال کنید.

 بخش ثبت و پیگیری شکایات

شما می توانید شکایت خود را از هر بخش طوس گیم برای مدیریت کل ارسال نمایید تا بررسی و با بخش مربوطه متخلف برخورد شود.